Nagasaki祈り

Nagasaki祈り

幸尾 螢水

絵画 3090×730 2021年作品

第116回 太平洋展 文部科学大臣賞