SARA

SARA

浅野 康則

油ミックス 225x165 2016年作品

第112回 太平洋展 出展